Info dan Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. INTERREG V-A, u Virovitici 6. travnja

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji predstavljaju značajan dio Kohezijske politike Europske unije. Programi u okviru Europske teritorijalne suradnje – u novoj financijskoj perspektivi objedinjeni pod brendom INTERREG – doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija.

Interreg V-A program suradnje Mađarska-Hrvatska u okviru Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga organizira niz radionica u programskom području s ciljem informiranja potencijalnih korisnika o svim aspektima pripreme projektnih prijedloga.

Jedna od informativnih radionica će se održati u Virovitici, 6. travnja (srijeda), s početkom u 10 sati u Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije d.o.o., Ulica Poduzetnička zona II 18.

Također, biti će održan i Forum za traženje projektnih partnera, uz sudjelovanje organizacija s obje strane granice, s početkom u 13 sati, za prioritetne osi 3.Suradnja i 4. Obrazovanje.

Glavna svrha programa prekogranične suradnje financiranih iz EU fondova je smanjiti negativne učinke granica kao administrativnih, pravnih i fizičkih zapreka, riješiti zajedničke probleme i iskoristiti neiskorištene potencijale Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova koji su zajednički identificirani u pograničnim regijama.

Prvi poziv je otvoren do 31.svibnja 2016., u 17 h (po srednjeuropskom vremenu), a što je i isključivi rok za dostavu projektnih prijedloga.

Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.

Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 73.900.027 eura. Ukupan doprinos Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 60.824.406 eura.

(www.enkubator.hr)