Ivan Slamić i Rajko Stilinović članovi Skupštine Hrvatske gospodarske komore

Danas je u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Virovitica, pod predsjedanjem Ivana Slamića, predsjednika HGK – Županijske komore Virovitica i direktora Tvina, održana 88. sjednica Gospodarskog vijeća.

Članovi Gospodarskog vijeća su, na temelju prezentiranih podataka iz „Ankete o sadašnjem stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije“ koju osmu godinu za redom na početku poslovne godine provodi Odjel za makroekonomske analize HGK – Županijske komore Virovitica među vodećim županijskim tvrtkama iz različitih djelatnosti, kao i stanja u vlastitim tvrtkama, raspravljali o aktualnom stanju u gospodarstvu na području Virovitičko-podravske županije i dali niz konkretnih prijedloga, u cilju poboljšanja stanja u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije i RH.

U anketiranim županijskim tvrtkama iz različitih djelatnosti, koje su odgovorile na anketu, ostvareno je u 2014. god., 32,57% (odnosno 1,07 mlrd kn) sveukupnog prihoda svih poduzetnika na području Virovitičko-podravske županije, a u njima radi 1.469 zaposlenih, što je 8,77% svih zaposlenih u županijskim tvrtkama.

Iz „Ankete o sadašnjem stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije“, evidentno je da
je na početku 2016. god., nastavljena intenzivna negativna refleksija svjetskih recesijskih tokova
i utjecaj recesije na poslovanje tvrtki i gospodarstvo Virovitičko-podravske županije, a obuhvat refleksije recesije, različit je, ovisno o djelatnosti i širini tržišta, na koja se plasiraju proizvodi i usluge županijskih tvrtki, pojedine tvrtke i djelatnosti bilježe blage pozitivne pomake u svom poslovanju.

Članovi Gospodarskog vijeća su predložili niz konkretnih mjera za zaustavljanje negativne recesijske refleksije na županijsko gospodarstvo, a dio prijedloga koje su davali odnosi se na rješavanje problema nelikvidnosti, adekvatnu tečajnu politiku koja bi poboljšala poziciju izvoznika na tržištu, te razvoj domicilnih tvrtki utemeljen na postojećim resursima.

Prijedlozi za poboljšanje trenutne poslovne pozicije i postojećeg stanja, odnose se na:

– aktivno sudjelovanje svih relevantnih faktora (Županija, Komora, tvrtke) u kreiranju
odgovarajućeg poslovnog okruženja za agro i ostale proizvođače, osobito duhana
(fondovi – maksimalno korištenje poticaja unutar zadanog okvira, energetska učinkovitost,
zakonodavni okvir i dr.)
– gospodarstvo i Virovitičko-podravska županija u cjelini, će stagnirati u razvoju i zaostajati za
ostalim dijelovima Hrvatske i EU, bez izgradnje brzih cesta: „Panonike“ na prometnim pravcima:
– Cugovec-Bjelovar-Virovitica-Barcs-Szigetvar- Szentlorinc-Pecs-Szeged- Rumunjska (Arad)-
Moldavija-Ukrajina
– Ormož (Slovenija)-Varaždin-Virovitica-Osijek-Ilok-Srbija,
– Barcs (Mađarska) – Virovitica – Okučani – Banja Luka (BiH) – Split
– osnaživanje uloge HGK, kao najstarije gospodarske institucije u RH, koja je organizirana,
policentrično, djelujući na cijelom području RH i može kvalitetno i uspješno voditi registar tvrtki i
ostale aktivnosti, potrebne gospodarstvenicima u županijama- neposrednom okružju
– adekvatnim mjerama smanjiti porezna i ostala opterećenja, koja direktno negativno utječu
na konkurentnost proizvođača namještaja i konkurentnost ostalih proizvodnji
– u Hrvatskim šumama – više fleksibilnosti i pojednostavljenje postupaka nabave sirovine
proizvođačima finalnih proizvoda, zbog veće dodatne vrijednosti, a ne primarnoj preradi drva
– povećanje kupovne moći i pomoći tvrtkama kod izvoza: intenzivnim aktivnostima gospodarske
diplomacije i sudjelovanje predstavnika tvrtki u poslovnim razgovorima prilikom posjeta stranih
poslovnih izaslanstava
– manje preferirati izvoz poluproizvoda, a više finalnu proizvodnju koja ima veću dodanu
vrijednost, što je osobito naglašeno u drvno-prerađivačkoj industriji
– destimulaciju jeftinog izvoza kvalitetne drvne sirovine
– smanjenje kamata na poduzetničke kredite, na način da kamate budu poput onih za poduzetnike
u EU, a kakve komercijalne banke već daju trgovačkim lancima u stranom vlasništvu
– smanjenje poreza, doprinosa, te ostalih naknada i drugih davanja državi
– potpuno funkcioniranje pravne države: tko ne plaća poreze, obveze prema radnicima i
dobavljačima, treba ga sankcionirati na način da ga se udalji s tržišta
– sivu ekonomiju (koja ima značajan udio na tržištu) detektirati i eliminirati
– sankcioniranje onih koji se u poslovanju ne pridržavaju etičnosti i kodeksa dobre prakse
– jedan od prioriteta realnog sektora je koordiniranje obrazovnih programa s obrazovnim
institucijama, na način da obrazovni programi prate potrebe tržišta rada, te uvođenje više prakse,
osobito u strukovnim zanimanjima
– da se poštuju i uvaže stavovi gospodarstvenika, u cilju optimalizacije poslovnih procesa, osobito
uvjeta rada, uz pojednostavljenje regulative
– resorna ministarstva trebaju imati kontinuitet komunikacije sa tvrtkama iz realnog sektora
– subvencioniranje edukacija, istraživanja i uvođenja novih tehnoloških rješenja, u cilju povećanja
profitabilnosti poslovanja kroz ostvarenje većih prihoda i smanjenje troškova mjerama energetske
učinkovitosti.

Na sjednici je prihvaćeno i temeljno izvješće o radu HGK – Županijske komore Virovitica u 2015. god., a donesen je i plan rada za 2016. god..

Milan Vanđura, direktor HGK – Županijske komore Virovitica iznio je izvješće o aktivnostima HGK – Županijske komore Virovitica na organizaciji 21. sajma Viroexpo 2016.

Članovi Gospodarskog vijeća predlažu i inzistiraju da se u cilju daljnjeg jačanja sajma Viroexpo trajno riješi lokacija sajma sa svom potrebnom infrastrukturom, te da se sajam profesionalizira, kako bi se kontinuiranim radom cijele godine, sajam uzdigao, po uzoru najuspješnijih svejtskih sajmova, na vodeću poziciju u RH.

Izabrani su i novi članovi Skupštine HGK za razdoblje 2016. – 2020. i to: Ivan Slamić i Rajko Stilinović.

Članovima Gospodarskog vijeća prezentirane su mogućnosti apliciranja i vizualnog označivanja znakovima HGK „Izvorno hrvatsko“ i „Hrvatska kvaliteta“ na kvalitetne županijske proizvode. Tom prigodom je navedeno da 143 proizvoda i usluga na razini Hrvatske, ima oznaku „Hrvatska kvaliteta“, a među njima 5 županijskih proizvoda, a znak „Izvorno hrvatsko ima 80 proizvoda i usluga, na razini Hrvatske, a među njima 4 županijska proizvoda. (www.hgk.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content