Kalendar državne mature u školskoj godini 2015./2016

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je suglasnost na prijedlog kalendara državne mature u školskoj godini 2015./2016. kojeg je sastavio NCVVO. To znači da nova generacija maturanata već sada odbrojava dane do najvažnijih ispita u srednjoškolskom obrazovanju. Prema trenutnom rasporedu prvi ispit na rasporedu državne mature bit će biologija, a pisat će se 6. lipnja 2016. Ispiti državne mature provodit će se do 27. lipnja 2016., kada je na rasporedu zadnji ispit državne mature, i to onaj iz glazbene umjetnosti.
No, većini maturanata ipak su najzanimljiviji termini obaveznih ispita na državnoj maturi – hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika. Prema trenutnom rasporedu esej iz hrvatskog će se pisati 14. lipnja, a test 15. lipnja. Matematika je na rasporedu 23. lipnja, a engleski 21. lipnja.
Provjeri ovdje KALENDAR DRŽAVNE MATURE u školskoj godini 2015./2016.

Maturante do ispita državne mature i lipnja 2016. godine očekuje niz obaveza; od prijave razine obaveznih predmeta i  izbornih predmeta koje će polagati na državnoj maturi, potvrđivanja osobnih podataka i ocjena 1. do 3. razreda do temeljite pripreme žele li već u ljeto uspješno položiti državnu maturu i upisati željeni fakultet.

(www.icv.hr, www.drzavnamatura.hr, Foto: Ilustracija )