U Virovitici održana 11. sjednica Županijske skupštine VPŽ

U utorak, 22. ožujka, pod predsjedanjem Ana-Marije Petin, u Virovitici je održana 11. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije.

Sjednici su prisustvovali, uz predsjednicu Županijske skupštine Anu-Mariju Petin i potpredsjednike Skupštine Matu Bubaša i Davora Butorca, obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak, zamjenici župana Zdravko Dijaković i Igor Pavković, ravnatelji županijskih ustanova te pročelnici županijskih upravnih odjela.
U prvom dijelu sjednice, tijekom Aktualnog sata, obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak te ravnatelji županijskih ustanova i pročelnici upravnih odjela, odgovarali su na pitanja klubova vijećnika, kao i ona pojedinačna. Riječi je bilo o vraćanju bolnica osnivačima pošto sanacija niti u jednoj bolnici nije napravljena. Prestanak sanacija je u tijeku te po izglasavanju Zakona Županija treba u roku 15 dana formirati novo Upravno vijeće i novog vd ravnatelja, čime sanacija automatski prestaje. Dug Opće bolnice Virovitica narastao je na čak 69 milijuna kuna. Prema riječima Sanje Bošnjak, sada preostaje preuzimanje bolnice s ovim gubitkom koji se neće nadoknađivati iz državnog proračuna, već kroz uštede u samom poslovanju bolnica. Također, govorilo se i o reformi Hitne medicinske pomoći, odnosno o prijedlogu nove mreže pošto su nam hitni bolnički prijemi prebukirani i ne odgovaraju postojećim potrebama. Riječi je bilo i o budućim natječajima u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., kao i prekograničnoj suradnji Hrvatska – Mađarska Interreg V-A.
Nakon aktualnog sata, uslijedila je rasprava u skladu s dnevnim redom na kojem su bile 22. točke.

Točke Dnevnog reda u uglavnom su se odnosile na izvješća naših županijskih ustanova. Dvije točke bile su vezane uz budući razvoj Panonskog drvnog centra kompetencija, odnosno riječ je o osnivanju trgovačkog društva koje će raditi na održivosti samog Centra. Također, razgovarali smo i o potrebi za gospodarskom djelatnošću u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u Noskovačkoj Dubravi s obzirom da tamo pripremamo objekt za školu u prirodi za učenike osnovnih škola diljem RH – rekla je obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak.

Usvojene su sve točke Dnevnog reda koje su glasile redom:

1. Ovjera zapisnika sa 10. sjednice Županijske skupštine,

2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije,

3. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA društva s ograničenom odgovornošću za razvoj i usluge,

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije,

5. Razmatranje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2016. – 2020. godine,

6. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. 7. – 31. 12. 2015.godine,

7. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske za 2015. godinu,

8. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Virovitičko- podravske županije u 2015.godini,

9. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u 2015.godini sa Financijskim izvješćem,

10. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2015.godini

11. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2015.godinu,

12. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2015. godinu,

13. Razmatranje prijedloga revizije Procjene zaštite od požara i tehnološke eksplozija za Virovitičko-podravsku županiju i Plana zaštite od požara Virovitičko-podravske županije,

14. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu obrane od tuče za Virovitičko-podravsku županiju u 2015.godini,

15. Razmatranje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2016. do 2019.godine

16. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Virovitičko-podravske županije za 2015.godinu,

17. Razmatranje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za 2016.godinu,
18. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije,

19. Razmatranje prijedloga Odluke o stjecanju nekretnina darovanjem od strane:
a) Osnovne škole Mikleuš
b) Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica

20. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnik koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Lukač,

21. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća VIDRE – regionalne razvojne agencije Virovitičko-podravske županije,

22. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Virovitičko-podravske županije.

(www.icv.hr; mb; foto: Ivan Šemper)