26. sjednica Općinskog vijeća općine Suhopolje u četvrtak, 10. ožujka

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 10. ožujak 2015. godine (četvrtak) s početkom u 16,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za općinu Suhopolje u 2015. godini i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za općinu Suhopolje u 2015. godini

5. Razmatranje Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godinu

6. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine

7. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica, o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko – podravske županije, za područje Općine Suhopolje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica, o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne području Virovitičko – podravske županije, za područje Općine Suhopolje

8. Razmatranje i donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin Vtc d.o.o. za zaduživanje
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Plin Vtc d.o.o.

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o korištenju nekretnine

Predsjednica

Zorica Hegedušić, dipl.iur.

(www.suhopolje.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content