Robert Veseljak je novi predsjednik HURIN-a

Na sjednici Izbornog sabora HURIN-a koja je održana u zgradi HND-a u Zagrebu, izabrano je novo vodstvo. Za predsjednika je izabran Robert Veseljak (BBR), a za zamjenike predsjednika izabrani su Enver Muminović (Radio 1 i Radio Sjeverozapad), te Ivica Šubara (Podravski radio). Na Saboru je predstavljen novi program HURIN-a za naredne četri godine (2016-2020). (www.icv.hr, Fotografija: Radio Zabok)