Sanja Bošnjak izabrana za predsjednicu Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske

U Ivanić – Gradu je 18. ožujka održana prva sjednica Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske, savjetodavnog tijela osnovanog odlukom hrvatske Vlade od 17. veljače ove godine, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta te predlaganja strateških projekata na razini ove statističke regije. U sastavu tog Vijeća su predstavnici državne uprave, institucija, udruga, komora, sindikata, znanstvene zajednice te županijskih partnerskih vijeća iz Kontinentalne Hrvatske. Za predsjednicu Vijeća izabrana je Sanja Bošnjak, obnašateljica funkcije županice Virovitičko-podravske županije, a za njezinu zamjenicu Karolina Barilar, direktorica Razvojne agencije Krapinsko-zagorske županije. Sjednici je prisustvovao i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

Partnersko vijeće Kontinentalne Hrvatske usvojilo je Poslovnik o radu, kao temeljni dokument budućih aktivnosti koje se temelje na povezivanju svih dionike razvoja s ciljem njihovog aktivnog sudjelovanja u pripremi planskih dokumenata te predlaganju zajedničkih prioriteta i strateških projekata, uz stvaranje kapaciteta i mogućnosti za poticanje i ubrzanje društveno-gospodarskog napretka cijele regije. Naglasak je na integriranom razvoju kroz uvažavanje problema i potreba različitih dionika na tom području. Predviđeno je i uspostavljanje interne mrežne stranice koja bi trebala pridonijeti boljoj komunikaciji između članova Vijeća.

Na sjednici su predstavljeni su i dosadašnji rezultati na izradi Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske, uz osvrt na Projekt definiranja razvojnih prioriteta na razini statističkih (NUTS II) regija. Osim plenarnog dijela, organiziran je i rad u više skupina na kojima se raspravljalo o nalazima SWOT analiza za četiri razvojna područja – gospodarstvo, društvo, prostor i okoliš te razvojno upravljanje, s ciljem bolje identifikacije problema.

(hgk.hr, vpz.hr)