Sjednica Gradskog vijeća grada Slatine održat će se 15. ožujka

Predsjednik Gradskog vijeća grada Slatine, Robertino Repić, sazvao je 17.  sjednicu Gradskog vijeća grada Slatine koja će se održati u utorak, 15. ožujka 2016, u Hrvatskom domu u Slatini s početkom u 15.30 sati. Predloženi dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 15. prosinca 2015. godine,
 2.  Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 15. prosinca 2015. do 15. ožujka 2016. godine,
 3.  Aktualni sat,
 4.  Razmatranje Informacije o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2015. godine,
 5.  Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine za 2016. godinu,
 6. Razmatranje Izvješća o radu Centra za poduzetništvo Grada Slatine u 2015. godini,
 7. Razmatranje Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2015. godinu,
 8. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Slatina za 2015. godinu,
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta iz sredstava komunalne naknade u 2015. godini,
 10. Razmatranje Izvješća o trošenju dijela komunalne naknade za izgradnju i održavanje objekata predškolskog, školskog i socijalnog sadržaja te ostalih objekata u vlasništvu Grada Slatine u 2015. godini,
 11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2015. godini,
 12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2015. godini,
 13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Slatine u 2015. godini,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Grada Slatine,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Slatine,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Slatine,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Slatine,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za razdoblje 2016. – 2018. godina,
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2016. godinu,
 20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru pravne osobe s kojom će se zaključiti ugovor o obavljanju poslova preventivne deratizacije na području Grada Slatine za razdoblje 2016. – 2019. godina,
 21. Pitanja i prijedlozi.(www.slatina.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content