Gradonačelnik Ivica Kirin na sajmu Hanover Messe

Gradonačelnik Ivica Kirin jučer je sajmu u njemačkom Hanoveru razgovarao s Tobiasom Baumannom, voditeljem Odjela za istočnu i jugoistočnu Europu te Srednju Aziju, Sektor Međunarodna tržišta te posjetio njemački Bundestag i razgovarao zastupnikom Josipom Juratovićem, povjerenikom za integraciju ispred SPD-a i zamjenikom predsjednika parlamentarne skupine za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i jugoistočnu Europu.

Na sajmu Hannover Messe istovremeno se organizira pet međunarodnih stručnih sajmova čime će se na jedinstven način pokriti ključne industrijske teme i prikazati sveobuhvatna industrijska ponuda

Industrial Automation: stručni sajam za automatizaciju u industriji, sustave automatizacije procesa, sustavna rješenja i industrijski IT
Digital Factory: stručni sajam za integrirane procese i IT rješenja
Energy: Vodeći stručni sajam za integrirane energetske sustave i mobilnost
Industrial Supply: stručni sajam za inovativna rješenja industrijskih dobavljača i laku gradnju
Research & Techology: stručni sajam za istraživanje i razvoj te transfer tehnologija

Gradonačelnik Ivica Kirin danas će između ostalog posjetiti zajednički štand „Bayern Innovativi te štand Industrijske i trgovinske komore Potsdam, a sve u cilju pronalaženja novih tehnoloških rješenja koja će se u budućnosti projektirati i aplicirati na fondove Europske unije. (virovitica.hr)

kirin-juratovic