Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije u 2016. godini

Na temelju članka 31. Odluke o javnim priznanjima Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik» br. 3/03. i 8/09.) i članka 4. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik» br. 6/06.) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu javnih priznanja Virovitičko-podravske županije u 2016. godini

Javna priznanja su ustanovljena Odlukom o javnim priznanjima Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik» br. 3/03.) kao:

  • Zlatna plaketa Virovitičko-podravske županije,
  • Zlatni grb Virovitičko-podravske županije,
  • Godišnja nagrada Virovitičko-podravske županije,
  • Povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije.
  • Povelja humanosti Virovitičko-podravske županije.

Prijedlozi se dostavljaju Povjerenstvu na adresu:

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
33000 VIROVITICA
Trg Ljudevita Patačića 1
sa naznakom «prijedlog za dodjelu javnih priznanja»

Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave Oglasa.

Prijedlozi moraju sadržavati:

za pojedince: životopis sa opisom tijeka njegova rada i ostvarenih rezultata u pojedinom područja rada i djelovanja,

za pravne osobe: osnovne podatke o ustrojstvu u djelatnostima koja obavlja i prikaz rada i ostvarenih rezultata.
Prijedlogu se može priložiti odgovarajuća dokumentacija kao što su objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisani osvrti domaćeg i stranog tiska, natjecateljski radovi i sl.

Javni poziv preuzmite OVDJE.

(www.vpz.hr)