Marko Zelenika, Stjepan Kozjak, Tonček Moslavac i Ivan Jezerčić novi predsjednici temeljnih organizacija HDZ-a grada Virovitice

Više od 2000 članova HDZ-a grada Virovitice bira vodstvo u svojih 26 temeljnih organizacija. Do sada su održani izbori u 23 temeljnih organizacija, a nakon što su proteklih dana održani izbori u 19 temeljnih organizacija na kojima su za predsjednike izabrani Tomislav Kolec, Dalibor Per, Ivan Ćavarušić, Milan Krmpotić, Mario Lukačević, Josip Blažević, Mario Deskar, Tomislav Ivanac, Vlado Paurić, Siniša Palm, Tomislav Kovačević, Ivica Blažev, Monika Krznar, Damir Degmenčić, Mario Pavičić, Miljenko Sabo, Željko Heđi, Branko Tomljanović i Josip Mudrovčić održani su izbori u još 4 temeljne organizacije. Tako je za predsjednika u Temeljnoj organizaciji Matije Gupca 4 za predsjednika izabran Stjepan Kozjak dok su novi članovi izvršnog odbora Obrad Radijevac, Ivan Đurđević, Anja Hokman i Tihana Kuzman. U temeljnoj organizaciji Matije Gupca 5 za predsjednika je izabran Marko Zelenika, a kao članovi izvršnog odbora Monika Ružić, Dejan Kolarić, Toni Petrović i Tomislav Mikulić. Za predsjednika u temeljnoj organizaciji Stjepan Radić 1 izabran je Tonček Moslavac, a za nove članove izvršnog odbora Anita Špoljarić, Ivanka Krstanović, Tomislav Duž i Adrijan Duž. Izabran je i novi predsjednik u temeljnoj organizaciji Stjepan Radić 2 i to Ivan Jezerčić kao i novi članovi izvršnog odbora Stjepan Šlat, Željko Holi i Marko Karadija. (hdz)