Osnovan Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije

Na inicijativu braniteljskih udruga, obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Za predsjednika Odbora imenovan je Mato Bubaš, a Zdenko Blažičević za njegovog zamjenika. Članovi Odbora su još Alan Grgić, Sefret Ciriković i Nenad Križić.

Neke od zadaća Odbora za hrvatske branitelje su:

– praćenje i razmatranje pitanja u svezi ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji,

– praćenje i razmatranje pitanja u svezi zaštite prava Hrvatskih rvojnih invalida i članova njihovih obitelji, kao i civilnih invalida rata

– suradnja s braniteljskim udrugama,

– razmatranje i davanje mišljenja o dokumentima, izvješćima i drugim aktima iz područja ostvarivanja prava hrvatskih branitelja,

– praćenje realizacije programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata i icivilnih invalida rata…

Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata za svoj rad neće primati nikakvu naknadu.

(www.vpz.hr)