Predstavnici Grada Orahovice na sastanku u DUUDI – ju

Mnogi projekti u Gradu Orahovici na čekanju su zbog neriješenih imovinsko –pravnih odnosa. Čestice zemljišta u državnom vlasništvu problem su u nekoliko projekata, a pojedini zahtjevi za rješavanjem takvih problema već više od dvije godine stoje u DUUDI – ju i još uvijek nisu riješeni.

Nakon promjene vlasti na državnom nivou, došlo je do kontakta između Grada Orahovice i predstavnika DUUDI – ja te je dogovoren sastanak koji je održan u petak, 01. travnja 2016. godine. Predstavnici Grada Orahovice na čelu s gradonačelnikom Josipom Nemecom sastali su se sa Bojanom Kezele, načelnikom Sektora za upravljanje nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose sa JLS i bivše vojne nekretnine, Ivanom Pintar, voditeljicom Službe za pravne poslove i Ivanom Vojta – Radić, tajnicom Kabineta Predstojnika, kako bi se pokrenulo rješavanje zahtjeva koje je Grad Orahovica uputio u nekoliko proteklih godina, a čije je rješavanje izuzetno važno radi prijave na nadolazeće natječaje iz EU fondova. Zahtjevi upućeni u DUUDI od velike su važnosti za Grad Orahovicu jer bez realizacije nekog od oblika imovinsko pravnih odnosa, bilo osnivanja prava građenja ili kupnje nekretnine, županijski Upravni odjel ne može izdati građevinske dozvole. Samim sastankom ostvareni su pozitivni pomaci u rješavanju problematike Grada Orahovice, ali je istaknuto da problem u rješavanju imovinsko pravnih odnosa predstavljaju i Hrvatske šume koje već više od godinu dana nisu izdale obračun za naplatu naknade za korištenje općekorisnih funkcija šume, a koji je jedan od preduvjeta da DUUDI riješi bilo koji od poslanih zahtjeva.

(www.orahovica.hr)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content