Tomislav Kolec, Dalibor Per, Ivan Ćavarušić, Milan Krmpotić, Mario Lukačević i Josip Blažević novi predsjednici temeljnih organizacija HDZ-a grada Virovitice

Održani su izbori u prvih 6 od 26 temeljnih organizacija HDZ-a grada Virovitice. Do sada su održani izbori za temeljne organizacije HDZ-a Josip Juraj Strossmayer 1 gdje je za predsjednika izabran Tomislav Kolec dok su za članove izvršnog odbora izabrani: Branko Dvoržak, Boris Tomšić, Anica Car Marković i Goran Žarković. U temeljnoj organizaciji Josip Juraj Strossmayer 2 za predsjednika je izabran Dalibor Per, a za članove izvršnog odbora izabrani su: Marko Viljevac, Danijela Karlović, Dijana Laslo i Renata Brkan. Temeljna organizacija HDZ-a Sveti Đurađ za novog predsjednika izabrala je Ivana Ćavarušića dok su za članove izvršnog odbora izabrani: Darko Brljević, Ernest Vidak, Damir Božo i Nada Barčanac. Za predsjednika u temeljnoj organizaciji u Podgorju izabran je Milan Krmpotić, a za članove izvršnog odbora: Bruno Polić, Helena Bukvić, Katarina Runjak i Mario Grgurić. U nedjelju 3. travnja održani su izbori i u Milanovcu gdje je za predsjednika temeljne organizacije izabran Mario Lukačević dok su za članove izvršnog odbora izabrani: Alen Vidak, Darko Kurjančić, Đuro Crnogaj i Tomislav Vrbančić Isti dan održani su i izbori u Golom Brdu gdje je za predsjednika izabran Josip Blažević, a za članove izvršnog odbora: Dragutin Baivić, Željko Stjepan Sabo, Kaja Dolenčić i Vlasta Ćizik. (www.hdz-vpz.com)
milanovac