20. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača

U vijećnici Općine Pitomača 4. svibnja održala se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača. Nakon razmatranja, sve točke Dnevnog reda bile su prihvaćene. Jedna od bitnijih točaka Dnevnog reda bila je Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću SOLARPIT, koje se osniva s ciljem unaprijeđenja poljoprivredne proizvodnje, sušenja voća i povrća
upotrebom obnovljivih izvora solarne energije i biomase, te donošenje odluke o imenovanju člana Skupštine trgovačkog društva SOLARPIT d.o.o. Pitomača.
U Skupštinu SOLARPIT- a d.o.o. imenovan je trenutni načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić, za razdoblje u kojem obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine Pitomača. Za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ imenovan je Rajko Stilinović, sve do imenovanja ravnatelja Centra, i to najviše do godine dana. Takopđer, Javna priznanja Općine Pitomača u 2016. godini dodjeljena su:

1. ZLATNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“
– JASNA NEMČEVIĆ
iz Pitomače, za trajni doprinos i najviše zasluge u unapređenju i promicanju gospodarstva na području općine Pitomača.
2. SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“
– ZDRAVKO DIJAKOVIĆ iz Pitomače, za izniman doprinos u promicanju imena i ugleda općine Pitomača.
3. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA
– VIDRA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO – PODRAVSKE ŽUPANIJE iz Virovitice,
– za uspješnu suradnju u provođenju projekata od posebnog interesa za općinu Pitomača,
– TOMISLAV PETRIC, dipl. ing. iz Virovitice, za uspješnu suradnju u provođenju projekata od posebnog interesa za općinu Pitomača,
– VLADIMIR SMILJANIĆiz Zagreba, za izniman doprinos u promicanju glazbene kulture i umjetnosti, očuvanju kulturne baštine Podravine i podravskog kraja,
– TOMO MRAK, za izniman doprinos u promicanju kulture osobito u promociji lika i djela Petra Preradovića,
– NADA ŠEGREGURiz Pitomače, za promicanje hu
manitarnog djelovanja na području općine Pitomača,
– BRANKA NEMET iz Pitomače, Ljudevita Gaja 82, za iznimne rezulta te na području malog poduzetništva,
– ŽELJKO KOVAČEV, dipl.ing.šum. iz Pitomače, za značajan
doprinos razvitku općine Pitomača kroz djelovanje u Hrvatskim šumama kao i osobne aktivnosti usmjerene na promicanje kulturnih događanja na području općine Pitomača,
– ŽENSKI RUKOMETNI KLUB “PITOMAČA”
iz Pitomače, za iznimne rezultate i postignuća u oblasti sporta i promidžbu općine Pitomača,
– NK CROATIA GRABROVNICA iz Grabrovnice – za iznimne rezultate i postignuća u oblasti sporta i promidžbu općine Pitomača.
4. PRIZNANJE S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA
– učenici završnog razreda Osnove škole Petra Preradovića i učenici završnog razreda
Srednje škole Stjepana Sulimanca za izvrsne učeničke uspjehe.

(www.icv.hr, vk, Foto: Vanessa Kovač)