Gradu Slatini izdana građevinska dozvola za “Rekonstrukciju Trga sv. Josipa i fontane”

Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdao je Gradu Slatini Građevinsku dozvolu za rekonstrukciju gradskog trga – javna pješačka površina sa fontanom i pozornicom.
Postupak javne nabave za “Rekonstrukciju Trga sv. Josipa i fontane – I. faza” se trenutno provodi. Ponude se, bez obzira na način dostave, moraju dostaviti i zaprimiti najkasnije do 30. svibnja 2016. godine do 12:00 sati.

U galeriji se nalaze 3D modeli I. i II. faze rekonstrukcije Trga i fontane.

(www.slatina.hr)