Miroslav Venus na 118. kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu

Udruga poslodavaca u zdravstvu održala je 118. Kongres pod nazivom ”Healthcare reunion 2016. – Analiza financijskog poslovanja zdravstvenog sustava 2015.-2016., organizacijske specifičnosti provođenja zdravstvene zaštite te međunarodna iskustva” u Opatiji u Grand Hotelu ”4 opatijska cvijeta”, uz stručno pokroviteljstvo Hrvatske liječničke komore.

Na Kongresu, najvećem i najposjećenijem do sada, sa preko 400 sudionika, sudjelovao je Ministar zdravlja dr. Dario Nakić sa svojim zamjenikom i pomoćnicima, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora dr. Ines Strenja Linić, posebni savjetnik predsjednice RH dr. Tomislav Madžar, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tatjana Prenđa Trupec sa suradnicima, bivši ministri zdravstva, članovi Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, predsjednik i članovi Upravnog vijeća HZZO-a, pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba dr. Mirna Šitum, te predstavnici županijskih lokalnih samouprava, komora, sindikata, udruga u zdravstvu, ravnatelji zdravstvenih ustanova te predstavnici zdravstvene industrije.

Između ostalih, na Kongresu je aktivno sudjelovao i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije dr. Miroslav Venus kao član predsjedništva Udruge poslodavaca u zdravstvu. Dr. Venus je sudjelovao u radu Okruglog stola zajedno sa zamjenikom ministra dr. Ivanom Bekavcem, direktorom zdravstvenog osiguranja Republike Slovenije dr. Samom Fakinom i drugim sudionicima. U kasnijem dijelu programa Kongresa dr. Venus je održao predavanje na temu „Položaj Zavoda za javno zdravstvo u sustavu zdravstva Republike Hrvatske“. Jedan od zaključaka Kongresa koji se odnosi na grupaciju Zavoda za javno zdravstvo je da se i dalje treba ulagati u preventive postupke na prevenciji i suzbijanju kako zaraznih, tako posebice kroničnih nezaraznih bolesti (poput kardiovaskularnih i malignih) od kojih najviše umiremo. Prema najnovijim europskim podacima o kvaliteti hrvatskog zdravstvenog sustava zaključeno je da je hrvatski zdravstveni sustav vrlo dobar s obzirom na razinu financijskih sredstava koji se u njega ulaže.

(www.zzjzvpz.hr)

venus1