Socijalna smaoposluga “Djelo ljubavi” Virovitica otvara svoja vrata

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Virovitica pokrenulo je u siječnju aktivnosti na otvaranju prve Socijalne samoposluge u Virovitici. Socijalna samoposluga „Djelo ljubavi“ otvorit će svoja vrata 9. svibnja u Pejačevićevoj 4 za korisnike zajamčene minimalne novčane naknade – obitelji s troje i više djece te za samohrane roditelje koji imaju prebivalište na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Virovitica.