RA VIDRA na INTERREG V-A prijavila 27 projekata ukupne vrijednosti 207.000.000 kuna

VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, zasigurno je hrvatski rekorder po broju prijavljenih projekata na nedavno završen INTERREG V-A program Europske teritorijalne suradnje koji je dio kohezijske politike Europske unije. Naime, VIDRA je prijavila ukupno 27 projekata, ukupne vrijednosti 27.647.538,97 eura ili oko 207.000.000,00 kuna.

Program Interreg V-A Mađarska – Hrvatska jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje te predstavlja značajan dio kohezijske politike Europske unije, a financiran je Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavna Svrha ovog Programa je smanjiti negativne učinke granica i to administrativnih, pravnih te fizičkih uz istovremeno jačanje ekonomske, socijalne te teritorijalne kohezije EU. Programom su obuhvaćene 3 županije s Mađarske strane, te 8 županija s područja Republike Hrvatske, a naglasak je stavljen na:
1) Poticanje gospodarske suradnje;
2) Poboljšanje i zaštita okoliša i prirodnih resursa;
3) Poticanje umreženosti lokalnih i regionalnih upravljačkih struktura;
4) Poboljšanje komunikacije između odgojno – obrazovnih institucija.

suhopoljskiPark
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA JE NOSITELJ U DVA PROJEKTA, REVITALIZACIJA PERIVOJA U SUHOPOLJU, TE NADOGRADNJA KURIJE JANKOVIĆ U KAPELA DVORU

Ukupna vrijednost cijelog Programa iznosi 73.900.027 eura, a VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije na predmetni natječaj prijavila je 27 projekata ukupne vrijednosti 27.647.538,97 eura ili 207.000.000,00 kuna.

Za potrebe jedinica lokalne i regionalne samouprave VIDRA je u suradnji sa Upravnim odjelom za poljoprivredu, gospodarstvo i EU fondove na čelu sa pročelnikom Igorom Androvićem izradila 2 projekta ukupne vrijednosti 3,5 milijuna eura gdje je Virovitičko-podravska županija glavni korisnik. Projekti se odnose na revitalizaciju perivoja u Suhopolju te nadogradnju Kurije Janković u Kapela Dvoru.

Kapela-Dvor-poslije
Razvojna agencija VIDRA je glavni korisnik u 2 projekta ukupne vrijednosti 1.750.000 eura te Beneficiary u 3 projekta ukupne vrijednosti 174.179,00 eura. Projekti se odnose na izgradnju multifunkcionalne hale za kulturno-turističke sadržaje, umrežavanje poduzetničkih inkubatora te izgradnju zajedničke platforme, izgradnja mosta te centra u Sopju, razvoj alata za izradu poslovnih planova za studente i nezaposlene, edukacija mentora, organiziranje natjecanja za najbolje poslovne planove itd.

Više u novom broju Virovitičkog lista…

(www.vpz.hr, www.ravidra.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content