HZZ: Mjere aktivne politike zapošljavanja

Na 203. sjednici Gospodarsko-socijalno vijeće primilo je na znanje prijedlog privremene obustave dijela Programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2016. godini te je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na 4. sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine privremeno obustavilo zaprimanje i odobravanje zahtjeva za dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2016. godini.

Privremeno se obustavlja dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2016. godini financiranih iz sredstava Državnog proračuna i to:

– potpore za zapošljavanje,
– potpore za samozapošljavanje,
– potpore za usavršavanje,
– stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
– javni radovi.

Nastavlja se provedba mjera financiranih iz sredstva Državnog proračuna i to:
– Obrazovanje nezaposlenih,
– Osposobljavanje na radnom mjesta,
– Osposobljavanje na radnom mjestu – obrazovanje za poznatog poslodavca,
– Potpora za skraćivanje radnog vremena i Stalni sezonac,
– Program za Rome.

Nastavlja se provedba i financiranje mjera u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za slijedeće projekte odnosno ciljane skupine:

     1. Provedba Aktivne politike zapošljavanja za mlade
     2. Provedba Aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade
     3. Obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba
     4. Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina
     5. Podrška samozapošljavanju
     6. Zadržavanje radnika u zaposlenosti
     7. Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine

(www.hzz.hr, Foto: Ilustracija)