Javna nabava za rekonstrukciju komunalne infrastrukture u centru naselja Sopje

U tijeku je postupak javne nabave Općine Sopje za uređenje i rekonstrukciju komunalne infrastrukture u centru naselja Sopje,
koja je sufinancirana sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 500.000,00 kn.

Predviđa se izvedba radova u razdoblju od rujna do prosinca 2016. te od siječnja do ožujka 2017. godine, s rokom završetka najkasnije do 15. ožujka .2017. godine.

Radi specifičnosti navedenih rokova predviđa se rad u više smjena, sve kalendarske dane.

Ponuditelj je predajom svoje ponude upoznat sa navedenim uvjetima i rokovima, te je u svoju ponudu dužan uračunati sve dodatne troškove jer se navedeni neće posebno obračunavati

Rok za dostavu zahtjeva ponuditelja je 25. srpnja.

Dokumentacija za nadmetanje

Normalni poprečni profil

Opći i posebni uvjeti građenja

Revizijska okna

Uzdužni profil zacijevljenog kanala

Sopje cesta – građevinska situacija

TROŠKOVNIK

(www.icv.hr, www.sopje.hr; foto Arhiva)