Održana 104. sjednica Kolegija gradonačelnika

Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina, a u prisutnosti zamjenika gradonačelnika Željke Grahovac i Ivana Sića te pročelnika gradskih odjela i službi, održana je 104. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

1. Razmatranje Odluke o sufinanciranju poslova izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom zemljišta i osnivanja – preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Virovitica – centar

2. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta čk.br. 686/1 sa 290 m2 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica, u površini od 103 m2 (po novom premjeru zemljište čk.br. 1070/2 sa 103 m2 upisano u zk.ul.br. 1041 k.o. Virovitica – centar)

3. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta čk.br. 654/4 sa 997 m2 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica, u površini od 39 m2 (po novom premjeru 39/793 dijela zemljišta čk.br. 1134 sa 793 m2 upisanog u zk.ul.br. 1021 k.o. Virovitica-centar)

4. Razmatranje Odluke o jediničnim cijenama korištenja zemljišta za postavljanje pokretnih radnji i naprava povodom proslave Dana grada

5. Razmatranje Odluke o produženju radnog vremena za ugostiteljske objekte u dane obilježavanja Dana grada Virovitice – ROKOVO 2016

6. Razmatranje Odluke o povjeravanju organizacije Dana grada Turističkoj zajednici Grada Virovitice

7. Razmatranje Odluke o utvrđivanju visine nagrade Zlatne plakete Grada Virovitice

8. Pitanja i prijedlozi

(www.icv.hr, žđ; Foto: Željka Đaković)