Gimnazija Petra Preradovića Virovitica uspješno provodi projekt „Zajedno kroz prirodoslovlje“

Gimnazija Petra Preradovića iz Virovitice i partnerske škole Srednja škola Marka Marulića Slatina i Srednja škola „Stjepan Ivšić“ Orahovica provode projekt „Zajedno kroz prirodoslovlje“ vrijedan 2.260.369,46 kuna, a financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Promocija kvalitete i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“.

Od predstavljanja projekta, koji će trajati do 23. 10. 2016., prošlo je više od pola godine. U tom vremenu sudionici projekta marljivo su radili na izradi kurikuluma, priručnika i radnih materijala za osam budućih predmeta fakultativne nastave. Da bi rad na kurikulumima bio uspješan te da bismo dobili kvalitetne kurikulume i nastavne materijale za poučavanje novih predmeta, u projektu smo planirali i proveli niz edukacija za sudionike projekta.

Više u novom broju Virovitičkog lista…

(Gimnazija Petra Preradovića Virovitica)