Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ prijavila četiri EU projekta vrijedna više od 5.600.000 kuna

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije uključena je, kao nositelj ili kao partner u ukupno 4 projekta prijavljena na nedavno završeni javni poziv Interreg HU-HR.

Tako je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, nositelj projekta – Next Generation-Unique Nature, u kojem kao partneri sudjeluju Općina Pitomača i Mađarske šume, Šumarija Pečuh, kojim se planira urediti Centar flore i faune na Križnici, a aplikaciju projekta je radila Razvojna agencija VIDRA. Tu je i projekt Riverside, u kojem sudjeluju mađarski nacionalni parkovi Balaton i Dunav-Drava, te s hrvatske strane javne ustanove Međimurske, Osječko-baranjske i Koprivničko-križevačke županije, a podržavaju ga javne ustanove Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije. Glavni cilj projekta, kojem je nositelj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ je izraditi zajedničku strategiju očuvanja područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Aplikacija projekta je izrađena u suradnji s NP Dunav-Drava i Razvojnom agencijom VIDRA.

Inače, obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak, obišla je prostore u Noskovačkoj Dubravi, jednog od najljepše obnovljenih objekata s hrvatske strane rijeke Drave. Naime, ovo je nekada bio ruševni ljetnikovac grofa Draškovića, koji je zahvaljujući Virovitičko-podravskoj županiji, temeljito obnovljen. Uz Informativno edukativni centar, u ovom objektu se nalazi i Područna škola OŠ “Davorin Trstenjak” Čađavica.

Više u Virovitičkom listu…

(www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)