Pogledajte gdje će u budućnosti biti zdravstvene ambulante u Sopju i Čađavici

Obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak je uz ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Igora Fazekaša, obišla dvije lokacije, u Čađavici i Sopju, gdje će se u budućnosti izgraditi dvije ambulante. Vrijednost investicije, koju će financirati Virovitičko-podravska županija, Dom zdravlja VPŽ i navedene općine, iznosit će oko 1.500.000,00 kuna za svaku. Nove ambulante imat će dvije ordinacije, jednu opće medicine i jednu zubarsku. Lokaciju u Sopju, koja se nalazi nedaleko središta općine, obišao je načelnik Josip Granjaš, a u Čađavici je to bio načelnik Mirko Rončević.

(www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)