Upisi za pristupnike U Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

U Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 22. srpnja će se provoditi upisi za pristupnike koji su prijavljivali studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta. Od 9 sati će biti upisi za pristupnike prijavljene na studij Menadžmenta, smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma, a od 12 na studij Poduzetništva, smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma,
Pristupnici će biti prozivani redom prema rang listi Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, a pristupnik kojega se prozove i nije prisutan, gubi pravo upisa. Pristupnici kojima do dana upisa 22. srpnja nisu uručene svjedodžbe o državnoj maturi, odnosno potvrde o položenim ispitima državne mature, dužni su ih dostaviti 28. srpnja.

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content