Virovitičko-podravskoj županiji za projekte iz zdravstva dostupno preko 5 milijuna kuna

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavilo je sedam poziva na dostavu projektnih prijedloga kojima je osigurano ukupno 1.948.142.077 kuna za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti. Ulaganja će se provoditi kroz sedam natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“.

Ukupno planiran iznos za Virovitičko-podravsku županiju iznosi 5 milijuna 658 tisuća i 270 kuna. Prema riječima ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Županija će, u suradnji s Domom zdravlja i Razvojnom agencijom VIDRA, na natječaje prijaviti adaptaciju ambulanti u Cabuni, Čačincima, Vaškoj, Gradini i Turanovcu, kao i rekonstrukciju ordinacije fizikalne medicine u Slatini, dok bi u zgradu Doma zdravlja u Pitomači trebao biti ugrađen lift. Ostatak sredstava će, prema planu i sukladno natječaju, biti utrošen u kupnju medicinske opreme.

(www.icv.hr; mb)