Zbog poplava proglašena elementarna nepogoda za općinu Mikleuš

Obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak, proglasila je elementarnu nepogodu za područje općine Mikleuš. Naime, zbog vremenskih nepogoda, koje su 25., 26. i 27. lipnja pogodile područje općine Mikleuš, uslijed čega je na navedenom prostoru nanesena velika materijalna šteta na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) i trajnim nasadima, proglašena je elementarna nepogoda zbog poplave.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br 73/97.) obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće – Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda koje će zbrojne podatke dostaviti Državnom povjerenstvu. (www.vpz.hr; foto: arhiva)