Grad Virovitica i Razvojna agencija VTA za razvoj civilnog društva prijavili čak 58 projekata

Osim prijavljivanja velikih projekta od kojih kao posljednji uspješni projekt možemo izdvojiti Projekt „5 do 12 za Dvorac“ odnosno obnovu Dvorca Pejačević i Gradskog parka, Razvojna agencija VTA od početka godine prijavila je čak 58 projekata za organizacije civilnog društva, pri čemu se 34 projekta odnose na sport i rekreaciju, a njih 24 na kulturu, kreativnost i svladavanje tjelesnih teškoća. Sve navedeno još je jedan pokazatelj sustavne brige Grada Virovitice i njihove Agencije za razvoj civilnog društva, što će se nastaviti i u budućnosti otvaranjem novih natječaja.

(www.virovitica.hr)