Niste dobili rješenje, obratite se nadležnoj ispostavi Porezne uprave

Izvršenje povrata poreza na dohodak za 2015. godinu je u tijeku, a obveznicima obuhvaćenim posebnim postupkom će tijekom kolovoza svi povrati biti isplaćeni. Porezna uprava je po prvi puta samostalno na temelju podataka kojima raspolaže utvrdila godišnju obvezu svih hrvatskih rezidenata s ciljem da na kućne adrese dostavi privremena porezna rješenja o pravu na povrat poreza ili obvezi uplate, a bez potrebe da građani podnose godišnje porezne prijave.

Porezna uprava bila je svjesna da će prva godina primjene ovog postupka u kojem se obrađuju podaci za svakog poreznog obveznika koji ostvaruje bilo koju vrstu primitka pokazati stvarni broj poreznih obveznika kojima bi Porezna uprava trebala izdati rješenja.

Niti jedan porezni obveznik neće biti uskraćen za mogućnost podnošenja prigovora u roku od 30 dana od dana zaprimanja rješenja. Bez obzira kada su porezni obveznici zaprimili rješenje Porezna uprava će svim poreznim obveznicima kojima su donijeta rješenja i utvrđena razlika za povrat, a koji u međuvremenu nisu podnijeli prigovor, izvršiti povrat u 8. mjesecu.

Ukoliko će povrat biti izvršen prije podnošenja prigovora porezni obveznici će bez obzira na izvršenje povrata moći podnijeti prigovor te će eventualne razlike utvrđene po prigovoru biti isplaćene po rješavanju istog.

Porezna uprava poreznim obveznicima-građanima, za koje je raspolagala podacima, donijela je rješenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu te su ista otpremljena do 22.07.2016. Hrvatskoj pošti koja vrši dostavu istih poreznim obveznicama.

Izuzetak su, sukladno Zakonu, samo oni porezni obveznici za koje se moraju prikupiti dodatni podaci kao primjerice za utvrđivanje rezidentnosti, podaci o primicima iz inozemstva ili ukoliko u evidencijama Porezne uprave postoje neusklađeni podaci bitni za utvrđivanje poreza te je iste potrebno uskladiti s poreznim obveznicima. Kako se podaci prikupljaju i usklađuju s poreznim obveznicima tako se i rješenja dostavljaju poreznim obveznicima, a isti mogu podnijeti prigovor od 30 dana od dana zaprimanja privremenog poreznog rješenja.

Ukoliko poreznim obveznicima nisu dostavljena rješenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu, a smatraju da su im ista trebala biti izdana mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu poradi provjere odnosno pokretanja postupka za izdavanje rješenja.

(www.icv.hr, žđ; porezna-uprava.hr)