Novim obračunima niži računi za isporuku toplinske energije

Poslovni park Virovitica d.o.o. kao novi kupac toplinske energije održao je dva sastanka s stanrima zgrada kolektivnog stanovanja na kojima ih je upoznao s upravljanjem, održavanjem i novim obračunom potrošnje toplinske energije. Cijena snage (fiksni dio, odnosno naknada za održavanje kotlovnice) s dosadašnjih 3,56 kn/m² smanjuje se na 1,72 kn/m² (u cijenu je uključen PDV) što je manje za 51,68% po m².
Primjer izračuna (za fiksni dio): do sada se za stan od 70,00 m2 plaćalo 249,20 kn, a po novom obračunu će se plaćati 120,40 kn, što je ušteda na stanu od 1545,60 kn godišnje.
Cijena toplinske energije za stan iznosit će 0,31 kn/kWh (u cijenu je uključen PDV), a za poslovni prostor iznosit će 0,35 kn/kWh (u cijenu je uključen PDV). Prema procjenama dosadašnje potrošnje troškovi na svim kotlovnicama će se smanjiti za 907.000,00 kn godišnje.

Ovlaštenim predstavnicima suvlasnika zgrada dostavit će se novi obračuni za plaćanje toplinske energije, koji će sadržavati različite parametre procjene potrošnje toplinske energije prema odnosu površine i očitanih impulsa (80:20,70:30,60:40,50:50), što znači da će stanari imati mogućnost izabrati omjer koji im najviše odgovara. Nakon ugradnje novih kotlova, računi za isporučenu toplinsku energiju stanarima će biti još niži.

(www.icv.hr, zc; foto: Zlatko Ciprijanović)