Objavljen prijedlog novog Pravilnika za dodjelu državne stipendije

Puno je rasprave ove godine bilo oko državne stipendije. Kasnila je objava rezultata, kasnile su isplate, a sve je rezultiralo prosvjedom studenata ispred MZOS-a. Njihov je jedini zahtjev bila izmjena Pravilnika za dodjelu stipendija te je nakon nekoliko dana prosvjeda, ministar Šustar je pokleknuo. Izrađen je prijedlog novog Pravilnika, koji je trenutno u procesu savjetovanja s javnošću, a u e-Savjetovanje se može svojim prijedlozima uključiti bilo tko.
Nekoliko je članaka u nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju dodano i izmijenjeno. Predložen je tako novi sustav bodovanja prihoda, natječaj će morati biti raspisan najkasnije do 15. listopada, a isplata stipendija krenuti najkasnije u roku od 15 dana od objave rezultata.
Međutim, i dalje ostaje neriješen problem kašnjenja objave rezultata – prijedlog Pravilnika ne utvrđuje konkretan roka za objavu rang-lista, a studenti će i ove godine morati čekati usvajanje državnog proračuna.
Dodan je novi članak 7. prema kojemu će studenti koji se prijavljuju na prebivalištu bez članova kućanstva biti dužni dostaviti OIB i presliku iskaznica roditelja. Dakle, bez obzira na to živite li s roditeljima ili imate negdje drugdje prijavljeno prebivalište, njihovi će se prihodi uzimati u izračun prihoda po članu kućanstva.
OIB članova kućanstva morat će dostaviti i studenti s prebivalištem izvan RH (ili ovjerenu izjavu da član kućanstva nema OIB).
Također, do sada je minimalan prosječni broj ECTS-a (ukupan broj ECTS-a podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina) morao biti minimalno 45 da bi se student mogao prijaviti na natječaj. Novim prijedlogom pravilnika od sada bi minimalan broj ECTS-a trebao biti 40.
Došlo je i do značajnih promjena u sustavu bodovanja (članak 9.). Tako je, da bi ostvario 1.500 bodova, student morao imati prihode od 500 ili manje kuna po članu kućanstva. Sada se taj maksimalni broj bodova na temelju prihoda može ostvariti za 850 kuna ili manje po članu kućanstva.
Sto bodova više u odnosu na dosadašnje godine moći će ostvariti studenti čiji je jedan roditelj umro ili nestao, a ako je to slučaj s oba roditelja, studenti mogu ostvariti 800 bodova, čak 200 više u odnosu na lani. Povećao se i broj bodova za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta, s dosadašnjih 200 na 300.
Prema prijedlogu Pravilnika (članak 19.), student će moći primati i drugu stipendiju, pod uvjetom da ona nije financirana iz javnih izvora. Mora voditi računa o tome da tada ta stipendija iz drugih izvora ulazi u izračun dohodovnog cenzusa.
Novim Člankom 14. prijedloga Pravilnika natječaj će morati biti raspisan najkasnije do 15. listopada.
– Javni natječaj za dodjelu državne stipendija raspisuje ministar najkasnije do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu. Ministar u jednoj kalendarskoj godini može raspisati više od jednoga javnog natječaja, stoji u prijedlogu Pravilnika.
Sastav Povjerenstva koje provodi natječaj ostao je isti – sedam je članova od kojih su tri predstavnici studenata, jedan je predstavnik Rektorskog zbora i jedan Vijeća veleučilišta, te su dva predstavnika MZOS-a.
Jedna od većih novosti je i da će isplata stipendija započeti u roku od 15 dana nakon što ministar donese Odluku o dodjeli državnih stipendija (članak 20.). No, točan datum do kada ministar tu Odluku mora donijeti ipak nije utvrđen ovim novim Pravilnikom, tako da u teoriji i dalje postoji mogućnost da rezultati natječaja budu objavljeni tek u ožujku ili travnju.
– Rang-lista se objavljuje nakon usvajanja državnog proračuna u kojemu su osigurana sredstva za dodjelu državnih stipendija, stoji u članku 16. prijedloga Pravilnika.
Napomenimo samo za kraj, i ove se godine za objavu rezultata čekalo usvajanje proračuna. Tako je proračun usvojen sredinom ožujka, a privremene rezultate natječaja MZOS je objavio tek 8. travnja. Jedino što preostaje jest nada da će sljedeće godine proračun biti usvojen ranije, te da će obećanje ministra Šustara kako će stipendije biti isplaćene do početka veljače, ipak zaživjeti.

(www.srednja.hr, Foto: Islustracija)

Povezane vijesti

Skip to content