PARK ART

PARK ART akcija Gradskog muzeja Virovitica ove godine održat će se od 24. do 27. kolovoza te će ovoga puta promovirati suvremena umjetnička ostvarenja i autore pojedinačno. Radi se o projektu Likovnog odjela Gradskog muzeja Virovitica koji povezuje vizualnu umjetnost, kulturu, kreativnost, edukaciju i ekologiju kroz izložbene i pedagoške sadržaje smještene u ambijent parka.