Na području općine Pitomača započinje čišćenje kanala za melioracijsku odvodnju poljoprivrednih površina

Općina Pitomača obavještava stanovnike općine da će Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Bistra” Đurđevac,  24. kolovoza započeti s košnjom kanala III i IV reda (većinom kanali koji služe za melioracijsku odvodnju poljoprivrednih površina). Stoga se mole vlasnici i zakupci poljoprivrednih površina da uberu / siliraju kukuruz i ostale poljoprivredne kulture koje se nalaze uz odvodne kanale, kako bi izbjegli stvaranje nepotrebnih šteta prolaskom strojeva za košnju kanala.

(www.pitomaca.hr)