U Zdencima će se graditi novo dječje igralište

Izgradnjom nove zdravstvene ambulante u Zdencima, čija se izgradnja privodi kraju, nameće se prijeka potreba za novom lokacijom na kojoj će biti izgrađeno novo dječje igralište s pripadajućom opremom za potrebe djece predškolske i školske dobi.

Projekt je u fazi pripreme, osigurano je zemljište, pripremljeno je idejno rješenje, a u izradi je troškovnik i nakon pribavljanja sve potrebne dokumentacije kreće se u izgradnju novog dječjeg igrališta i nabavku nove opreme.

(www.opcina-zdenci.hr)