Općina Čađavica brine o starijim i nemoćnim stanovnicima

Jedan od najaktualnijih problema oslikava se u činjenici da velik broj starih i nemoćnih ljudi žive potpuno sami, prepušteni sudbini življenja od danas do sutra i humanosti ono malo ljudi koji ih okružuju. Općina Čađavica dokazala je kako brine o starijim i nemoćnim stanovnicima, kao i onima koji nisu u stanju svoje potrebe ostvariti samostalno. Naime, na prijedlog Mjesnog odbora i načelnika općine Mirka Rončevića, Mati Perekoviću iz Donjeg Bazija odobreno je Odlukom Općinskog vijeća korištenje kuće u naselju Zvonimirovac. Kuća je u vlasništvu Općine, a gospodinu Perekoviću predana je na korištenje bez naknade. Predstavnici Mjesnog odbora Donje Bazije i komunalni redar Općine Čađavica su simboličnom predajom ključeva izvršili primopredaju objekta koji zadovoljava potrebe stanovanja.

Mate Pereković je invalidna osoba, gluhonijem od rođenja, a živio je u prilično lošim uvjetima, odnosno u kući koja je u ruševnom stanju. Predstavnici Mjesnog odbora Donje Bazije i komunalni redar Općine odveli su gospodina Perekovića na novu lokaciju stanovanja te ga proveli kroz kuću koja u potpunosti zadovoljava potrebe smještaja, tim više što sada dolazi zima, a ono što je najbitnije, kućom je zadovoljan i sam gospodin Pereković. – rekao je načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević.

(www.icv.hr, mb; opcina-cadjavica.hr)

20160929_092025