Predloženi najpovoljniji ponuditelji za održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete u općini Pitomača

Općinsko Povjerenstvo za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova za komunalnu djelatnost – održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača, u ponedjeljak se sastalo te konstatiralo da su na predmetni poziv za dostavu ponuda od tri zatražene ponude.

(Bagergrad d.o.o. Pitomača, Palković d.o.o. Velika Črešnjevica i Kograd vl. Ivan Kostelac, Kladare) pristigle dvije valjane (Palković d.o.o. Velika Črešnjevica i Kograd vl. Ivan Kostelac, Kladare), od kojih je u drugom dijelu sjednice, nakon pregleda pristigle dokumentacije, Općinskom načelniku kao najpovoljniji ponuditelj predložen Kograd vl. Ivan Kostelac iz Kladara. Općinski načelnik navedeni obrt na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća predložit će kao najpovoljnijeg ponuditelja, a u slučaju potvrde prijedloga, s istim će se sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova za komunalnu djelatnost – održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za sljedećih godinu dana.

Istog je dana Općinsko Povjerenstvo za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti „javna rasvjeta“ na području općine Pitomača, na svojoj sjednici konstatiralo da je na predmetni poziv za dostavu ponuda od tri zatražene ponude (Građevinsko-zanatsko-uslužna zadruga branitelja VT-TREND iz Virovitice, Elektroinstalacije Štefanić vl. Zlatko Štefanić iz Pitomače, IPSUS d.o.o. Pitomača) pristigla samo jedna valjana ponuda (Elektroinstalacije Štefanić vl. Zlatko Štefanić iz Pitomače) te je Općinskom načelniku kao najpovoljniji ponuditelj predložen obrt Elektroinstalacije Štefanić vl. Zlatko Štefanić iz Pitomače, koji je i u prošlom četverogodišnjem razdoblju obavljao predmetnu djelatnost održavanja javne rasvjete. U slučaju prihvaćanja predloženog ponuditelja od strane Općinskog vijeća, sa istim će se sklopiti četverogodišnji ugovor o povjeravanju poslova za obavljanje ove komunalne djelatnosti.

(www.pitomaca.hr)