Kroz Program „Kreditom do uspjeha“, Virovitičko-podravska županija i banke sufinanciraju jedan do dva posto kamata

Foto: K. Toplak

Virovitičko-podravska županija u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, te devet poslovnih banaka, provodi program kreditiranja u cilju poticanja razvojnih aktivnosti i gospodarskog jačanja poduzetništva na području cijele županije, te je objavila Javni natječaj u ožujku prošle godine.

Korisnici sredstava subvencija kamata na poduzetničke kredite po ovom Programu su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva (d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove) koji ulažu na području Virovitičko-podravske županije, bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište. Pravo na korištenje sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite ima korisnik koji financira projekte iz proizvodne i uslužne djelatnosti.

Subvencija kamata za uslužne djelatnosti iznosi po jedan posto od strane VPŽ i Ministarstva poduzetništva i obrta, a za proizvodne djelatnosti po 2 posto od strane Županije i navedenog ministarstva. Po ovom programu je predviđeno 30 milijuna kuna za Virovitičko-podravsku županiju. Programsko razdoblje traje do 2018. godine ili do iskorištenja sredstava. Zainteresirani za ove potpore mogu se javiti u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije, ili u VIDRA-u Aganeciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

(www.vpz.hr)