FOTO: Započeli radovi na energetskoj obnovi Učeničkog doma Virovitica

Protekloga tjedna započeli su radovi na energetskoj obnovi Učeničkog doma Virovitica u sklopu pilot projekta „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“
Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta je 1.326.434,21 kunu, dok ukupno prihvatljivi troškovi iznose 1.162.334,21 kunu. Dodijeljena bespovratna sredstva su 813.633,95 kuna, od čega udio EFRR-a (Europski fond za regionalni razvoj) iznosi 348.700,26 HRK što predstavlja 30% ukupno prihvatljivih troškova, udio FZOEU (Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) 464.933,69 kuna, odnosno 40% ukupno prihvatljivih troškova, a preostali udio od 30% sufinancira Virovitičko – podravska županija.

Izvođač radova je tvrtka Savić-inženjering d.o.o. iz Virovitice, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši tvrtka Croming d.o.o. iz Pitomače.

Nositelj projekta je Učenički dom Virovitica u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i VIDRA-Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko -podravske županije.

(icv.hr, ravidra.hr; foto: M. Bašić)