Završna konferencija EU projekta “Zajedno kroz prirodoslovlje” vrijednog 2.260.369,46 kuna

U Kazalištu Virovitica održana je završna konferencija EU projekta “Zajedno kroz prirodoslovlje” koji je provodila Gimnazija Petra Preradovića Virovitica u suradnji sa Srednjom školom Marka Marulića Slatina te “Stjepan Ivšić” Orahovica. Konferenciji su prethodile paralelne radionice za učenike koje su održane u virovitičkoj Gimnaziji. Projekt je napisala VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Rezultate projekta i plan primjene predstavili su ravnatelji škola nositelja i partnera na projektu: Jasminka Viljevac iz Gimnazije Petra Preradovića, Zorislav Milković iz SŠ “Stjepan Ivšić” Orahovica te Darko Špoljarić iz SŠ Marka Marulića Slatina. O ishodima učenja u projektu govorila je Ružica Vuk, docentica na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu te konzultantica na izradi kurikuluma u sklopu projekta. Darko Kršek, gost predavač iz Švedske, govorio je o kurikulumu i njegovu ostvarenju u švedskom školskom sustavu.

Projekt “Zajedno kroz prirodoslovlje” je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja „Promocija kvalitete i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“. Vrijedan je 2.260.369,46 kuna i sufinanciran je u maksimalnom iznosu od strane Europske unije.

Cilj projekta je bila uspostava programskih, kadrovskih i materijalnih uvjeta u gimnazijama Virovitičko-podravske županije, koji će učenicima omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija u području matematike, prirodoslovlja i informacijsko-komunikacijskih tehnologija i to edukacijom 38 nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika za izradu kurikuluma temeljenih na ishodima učenja, izradom osam kurikuluma te osiguravanjem materijalno-tehničke osnove za njihovo provođenje.

U sklopu projekta izrađeno je osam fakultativnih predmeta: Zemlja u geografiji, fizici i matematici, Linearna funkcija i vektori u matematičkom programu Geogebra i njihova primjena u obradi eksperimenata u fizici, Funkcije u matematičkom programu Geogebra i njihova primjena u prirodoslovlju, Biološki sustavi kroz ekologiju i matematiku, Biologija s kemijom kroz životne procese, Termodinamika i kvantna mehanika u fizici i kemiji kroz račun i eksperimente, Fizikalni eksperimenti i modeli kao osnova rada tehničkih uređaja te Informatika u multimediji i dizajnu. Prema riječima ravnateljice Gimnazije Petra Preradovića, ovi fakultativni predmeti nisu namijenjeni samo gimnazijama, već i učenicima strukovnih škola koji planiraju studirati na prirodoslovnim, tehničkim i tehnološkim fakultetima.

(www.icv.hr, mb, Fotografije: Kristijan Toplak)