Općina Čačinci dodjeljuje učeničke i studentske te športske stipendije

Općina Čačinci u akademskoj godini 2016./2017. dodjeljuje učeničke i studentske stipendije. Visina i broj stipendija odredit će se stavljanjem u odnos raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Čačinci te broja učenika i studenata koji zadovoljavaju uvjete Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore učenicima i studentima. Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period od 1. rujna 2016. do 30. lipnja 2017. godine za učenike srednjih škola te od 1. listopada 2016. do 31. srpnja 2017. godine za studente. Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su uspjeh učenika, odnosno studenta u školi, odnosno na fakultetu, socijalni status utvrđen prema prihodima po članu obitelji i aktivno sudjelovanje u radu udruga s područja općine Čačinci. Zainteresirani učenici i studenti mogu podnijeti prijave na natječaj do 26. listopada osobno ili na adresu Općina Čačinci, Trg kardinala Franje Kuharića 2.

Također, Općina je raspisala i natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih športskih stipendija. Natječaj se odnosi na učenike, odnosno studente koji aktivno sudjeluju u A ekipi športskog kluba koji djeluje na području općine Čačinci. Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period od 1. rujna 2016. do 30. lipnja 2017. godine za učenike srednjih škola te od 1. listopada 2016. do 31. srpnja 2017. godine za studente.

Zainteresirani učenici i studenti mogu podnijeti prijave na natječaj do 20. listopada.

Više o uvjetima natječaja za učeničke i studentske stipendije preuzmite OVDJE

Više o uvjetima natječaja za učeničke i studentske športske stipendije preuzmite OVDJE

(www.icv.hr, mb)