Mirjana Peček: Nastavit ćemo s daljnjom financijskom stabilizacijom te podizati kvalitetu zdravstvene zaštite za sve naše korisnike

Nakon što je odlukom Vlade RH o obustavi postupka sanacije u zdravstvu u travnju ove godine imenovano novo Upravno vijeće i ravnateljica, Opća bolnica Virovitica je prva u Hrvatskoj koja je na ovaj način izašla iz postupka sanacije. Zatečeno stanje nakon obustavljenog postupka sanacije bilo je loše te je od strane osnivača odnosno županije odmah zatražena izvanredna revizija koja je za cilj imala pregledati financijska izvješća i evidencije, te izvršiti uvid u cjelokupno poslovanje ustanove i dati preporuke gdje je to potrebno.

Šest mjeseci nakon što je nova ravnateljica Mirjana Peček preuzela odgovornost za vođenje Opće bolnice Virovitica, itekako su vidljivi značajni pomaci u poslovanju ustanove gdje je cjelokupno financijsko poslovanje dignuto na višu razinu, provode se brojne mjere ušteda na svim poljima poslovanja, a upravljanje raspoloživim resursima je racionalnije i učinkovitije.

Možete li nam reći o poslovanju bolnice od preuzimanja do danas?

– Veliko mi je zadovoljstvo da nakon nekoliko mjeseci od preuzimanja vođenja bolnice mogu reći da postoji pozitivan pomak u financijskom poslovanju. Ako povučemo paralelu za razdoblje siječanj – listopad 2015. godine i siječanj – listopad 2016. vidljivo je da su ukupni prihodi bolnice 2016. godine za 1,82 posto veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi za 2016. godinu su za 0,05 posto manji u odnosu na 2015. godinu. Na rezultat poslovanja u najvećoj mjeri utjecali su isplata regresa sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u iznosu od 860.000 kuna koje je OB Virovitica isplatila iz vlastitih sredstava, a koji izdaci nisu bili planirani financijskim planom za 2016. godinu. Opća bolnica Virovitica uz sve mjere racionalnog poslovanja, za razdoblje siječanj – listopad 2016. godine ostvarila je negativan financijski rezultat u iznosu od cca 5 milijuna kn. No iako je rezultat negativan ipak imamo određenih pozitivnih pomaka s obzirom da smo ostvarili bolji rezultat poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to za značajnih 2 milijuna kuna. Na određenim stavkama rashodima ostvarili smo znatne uštede i to u dijelu živežnih namirnica za 25 posto – informatizirali smo kuhinju s programskim modulom “Dijetetičar” te omogućili svakodnevno praćenje naručenih bolničkih dijeta s odjela što je omogućilo kontrolne mehanizme utroška namirnica.

dsc00249

Smanjili ste još troškova, neke u značajnoj mjeri.

– Troškove uredskog materijala također smo smanjili za gotovo 40 posto na ime povoljnijih cijena kao i smanjene potrošnje samog uredskog materijala. Smanjenjem broja službenih mobitela, promjenom tarifnih modela i pravovremenom kontrolom poštanski izdaci smanjeni su za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu. Reorganizacijom oblika rada na određenim odjelima uspjeli smo značajno smanjiti broj prekovremenih sati, a samim time i trošak na ime istoga u iznosu od 300.000 kuna u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Kada govorimo o reorganizaciji oblika rada govorim o tome kako je medicinsko osoblje (med.sestre/med.tehničari) radilo u dežurstvima i imali su pripravnosti, a sada rade u smjenama ili turnusima. Takvim načinom organizacije rada osigurali smo manju opterećenost naših zaposlenika, manji broj sati prekovremenoga rada, a zadržali 24-satnu zdravstvenu zaštitu što smo po zakonu o obvezni. Uvela sam i dodatne kontrolne obrasce pripravnosti i rada po pozivu koji su također evidentno pridonijeli smanjenju broja prekovremenih sati. Moram napomenuti kako sam prilikom preuzimanja bolnice zatekla Zahtjev za isplatom velikog broja prekovremenih sati od strane 11 zdravstvenih djelatnika, prosječno oko 400 sati po djelatniku, a koji datiraju još iz 2011. godine, revizijom je utvrđeno da su prekovremeni sati isplaćeni, međutim nisu bili adekvatno i ispravno evidentirani na samom obračunskom listiću što je i dovelo do nesporazuma te sam razgovorom i dijalogom sa zaposlenicama bolnice pojasnila o čemu se radi. Moje daljnje odluke koje planiram provesti neće biti jednostavne, ali bi trebale doprinijeti daljnjoj financijskoj stabilizaciji Opće bolnice Virovitica i ono što je najvažnije, a to je podizanje kvalitete zdravstvene zaštite za sve naše korisnike.

Opširnije u Virovitičkom listu…

(www.icv.hr)