Duhanci s razlogom zabrinuti

Na incijativu Udruge hrvatskih proizvođača duhana “Krupan list” u Ministarstvu poljoprivrede je održan sastanak na temu problematike u sektoru proizvodnje duhana.
Predstavnici Udruge upoznali su ministra Tomislava Tolušića s problemima u sektoru, te kao najveći problem, gubitak vezane potpore od 5 kn po kilogramu od 2017., ekstremno niske otkupne cijene duhana u RH, kao i nemogućnost proizvođača duhana da prodaju svoj duhan na europskom tržištu.

Zaključeno je da se žurno treba pronaći model kako isplatiti potpore duhancima, a jedna od mogućnosti su nevezane potpore te o tome izvijestiti EU komisiju. Osim toga, dogovoreno je da predstavnici Krupnog lista dogovore sa organizatorima proizvodnje veću cijenu duhana u 2017. godini.
(www.icv.hr, bs; foto: Arhiva)