Izrađen arhitektonski i strojarski dio glavnog projekta za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica

Protekli tjedan izrađen je arhitektonski i strojarski dio glavnog projekta u sklopu provedbe projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica“. Za navedeni projekt su Učeničkom domu Virovitica u suradnji s Virovitičko – podravskom županijom i razvojnom agencijom Virovitičko – podravske županije VIDRA-om dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 175.260,00 kuna, što čini 100% ukupnog intenziteta bespovratnih sredstava. 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta financira Europski fond za regionalni razvoj, dok preostalih 15% financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Mjere energetske obnove koje su obuhvaćene izradom projektne dokumentacije za energetsku obnovu Učeničkog doma su poboljšanje toplinske zaštite ovojnice, što obuhvaća toplinsku izolaciju poda prema tlu ili negrijanom prostoru, izolaciju ukopanih dijelova ovojnice i zamjenu vanjske stolarije te zamjenu postojećeg sustava grijanja i ugradnju solarnih toplinskih kolektora.

Cilj projekta je izradom projektne dokumentacije za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica, na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu, osigurati uvjete za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2. Provedba navedenih mjera energetske obnove Učeničkog doma Virovitica rezultirat će uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 25%.

(ravidra.hr)

logo