Izrađen glavni projekt za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica

Izrađen je glavni projekt koji se sastoji od arhitektonsko-građevinskog, strojarskog i elektrotehničkog dijela u sklopu provedbe projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica“ za koji su Učeničkom domu Virovitica u suradnji s Virovitičko – podravskom županijom i razvojnom agencijom Virovitičko – podravske županije VIDRA-om dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 175.260,00 kuna, što čini 100% ukupnog intenziteta bespovratnih sredstava. 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta financira Europski fond za regionalni razvoj, dok preostalih 15% financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Arhitektonsko-građevinski dio glavnog projekta izradila je tvrtka Croming d.o.o. iz Pitomače, strojarski dio tvrtka Rešetar d.o.o. iz Slatine, dok je elektrotehnički dio izradila tvrtka iC artprojekt d.o.o. iz Varaždina.

Mjere energetske obnove koje su obuhvaćene izradom projektne dokumentacije za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica su poboljšanje toplinske zaštite ovojnice, što obuhvaća toplinsku izolaciju poda prema tlu ili negrijanom prostoru, izolaciju ukopanih dijelova ovojnice i zamjenu vanjske stolarije, te zamjenu postojećeg sustava grijanja i ugradnju solarnih toplinskih kolektora.

Cilj projekta je izradom projektne dokumentacije za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica, na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu, osigurati uvjete za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2. Provedba navedenih mjera energetske obnove Učeničkog doma Virovitica rezultirat će uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 25%.

(ravidra.hr)

logo