Izrađena projektna dokumentacija za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića Virovitica

U sklopu projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića Virovitica“, koji provodi Gimnazija Petra Preradovića Virovitica, izrađen je glavni projekt.

Glavnim projektom obuhvaćeni su arhitektonsko – građevinski, projekt strojarskih instalacija, elektrotehnički projekt te proračun ušteda energije. Mjere koje su obuhvaćene glavnim projektom su poboljšanje toplinske zaštite ovojnice (toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, toplinska izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru, toplinska izolacija ukopanih dijelova ovojnice), zamjena vanjske stolarije, poboljšanje postojećeg sustava grijanja, zamjena unutarnje rasvjete te instalacija sunčane elektrane na krovnim površinama škole kao mjera obnovljivih izvora energije. Iz glavnog projekta, odnosno proračuna uštede energije vidljivo je da će se nakon provedbe planiranih mjera energetske obnove potrošnja toplinske energije za grijanje (QH,nd) smanjiti za 57%, emisije ugljičnog dioksida (CO2) za 65%, a godišnja potrošnja električne energije za 53%. Ukupna vrijednost planiranih zahvata procjenjuje se na 4.722.371,19 kn.

Projekt je sufinancirala  Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Poziva „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (Ref. Oznaka: 4c1.1.). Provodi se sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Gimnazija Petra Preradovića projekt provodi u suradnji s Virovitičko–podravskom županijom i Razvojnom agencijom Virovitičko–podravske županije VIDRA-om.

(ravidra.hr)

logo

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content