Ministarstvo kulture: Državnom arhivu u Virovitici odobreno 43.000 kuna

Ministarstvo kulture je Državnom arhivu u Virovitici odobrilo 43.000 kuna za tri programa. Tako je za Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 15 odobreno 10.000 kuna, za obilježavanje Međunarodnog dana arhiva 8000 te za Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Virovitica u Domovinskom ratu” 25.000 kuna.

(www.vpz.hr, Fotografija: Kristijan Toplak)