Općina Čačinci prijavila projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste

Općina Čačinci je prijavila na NATJEČAJ za podmjeru 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” projekt izgradnje nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 811 metara i širine 3 m. Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskoj i demografskoj obnovi Općine Čačinci kroz ulaganje u izgradnju nerazvrstane na k.č.br. 1527 i 1410 k.o. Čačinci, naselje Čačinci, ulice Petra Svačića i Franje Jusupa.

(Facebook: Općina Čačinci)