Općina Mikleuš prijavila rekonstrukciju nerazvrstane ceste u vrijednosti od 411.390 kuna

Foto: K. Toplak

Općina Mikleuš je, uz savjetodavnu podršku Razvojne agencija VIDRA pri identifikaciji i razradi projektne ideje, prijavila na NATJEČAJ za podmjeru 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 150 metara. Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskoj i demografskoj obnovi Općine Mikleuš te osigurati pristup do gospodarskih objekata. Riječ je o rekonstrukciji dijela ceste u Četekovcu na k.č. 1650 k.o. Čeralije.

(www.ravidra.hr)