Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača

- PROMO -

Na području općine Pitomača u nedjelju, 4. prosinca, u 12 naselja održani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora. Prema rezultatima koje je objavilo Općinsko izborno povjerenstvo, od sedam kandidacijskih lista najveći broj glasova dobila je lista kandidata Hrvatske demokratske zajednice.

U nastavku pogledajte rezultate:

Izborna jedinica 1. DINJEVAC
Kandidacijska lista HDZ-a dobila je 7 mjesta u Vijeću mjesnog odbora, a s te liste izabrani su: Ivan Erhatić (nositelj liste), Đurđica Presečan, Petra Ratajec, Mato Bastalić, Ivica Presečan, Ivica Vukšić i MarijoVlašić.

Izborna jedinica 2. GRABROVNICA
Kandidacijska lista HDZ-a dobila je 4 mjesta, a s te liste izabrani su: Ivica Peterfi (nositelj liste), Ivan Kovačević, Draženka Slavić i Zdenko Tržić.
Kandidacijska lista HSS-a dobila je 3 mjesta, a s liste su izabrani: Jasminka Milaković (nositelj liste), Dario Peterfi i Marin Skec.

Izborna jedinica 3. KLADARE
Kandidacijska lista HDZ-a dobila je 4 mjesta, a s te liste izabrani su: Manfred Kodžaga (nositelj liste), Ivan Ivanec, Željko Šubić i Ruža Igrić.
Kandidacijska lista HSS-a dobila je 3 mjesta, a izabrani su: Darko Tkalčec (nositelj liste), Tomislav Fras i Mirko Brlas.

Izborna jedinica 4. KRIŽNICA
Kandidacijska lista HDZ-a – HSS-a dobila je 7 mjesta, a izabrani su: Josip Sesvečan (nositelj liste), Denis Varga, Darko Sesvečan, Miroslav Kukec, Darko Kukec, Spomenko Cetin i Željko Mirović.

Izborna jedinica 5. MALA ČREŠNJEVICA
Kandidacijska lista HDZ-a – HSS-a dobila je 7 mjesta, a s te liste izabrani su: Ivica Korbeli (nositelj liste), Zvonko Buri, Anđelka Hatula, Katarina Kukučka, Marijan Kihler, Stjepan Mađar i Anđelko Kukučka.

Izborna jedinica 6. OTROVANEC
Kandidacijska lista HDZ-a dobila je 2 mjesta, a s liste su izabrani: Željka Begović nositelj liste) i Antun Ingola.
Kandidacijska lista HSS-a dobila je 5 mjesta, a izabrani su: Mirko Pavleković (nositelj liste), Mario Maraković, Ivan Tržić, Krunoslav Šimunija i Petar Šimunko.

Izborna jedinica 7. PITOMAČA
Kandidacijska lista HDZ-a dobila je 9 mjesta u Vijeću mjesnog odbora Pitomača, a s te liste izabrani su: Ivan Kos (nositelj liste), Mladen Greguraš, Tomo Filipović, Damir Pankasz, Slavko Jakupec, Silvija Grbačić, Darija Španić, Jelena Bedeković i Matea Šolinić.
Kandidacijska lista HNS-a – SDP-a dobila je 1 mjesto izabran je Danijel Bijuk, nositelj liste.
Kandidacijska lista HSS-a dobila je 4 mjesta, a izabrani su nositelj liste Marijan Mikec te Alen Rengel, Petra Vranek i Anamarija Kovač.
Kandidacijska lista HSPD-a dobila je 1 mjesto, a s te liste izabran je nositelj Zlatko Majstor.

Izborna jedinica 8. SEDLARICA
Kandidacijska lista HDZ-a-HSS-a dobila je 7 mjesta, a s te liste izabrani su: Mario Čajkulić (nositelj liste), Darko Gašparić, Branko Hampovčan, Marijan Štukar, Ivan Kovač, Ivica Bogović i Marijan Sabo.

Izborna jedinica 9. STARI GRADAC
Kandidacijska lista HDZ-a dobila je 6 mjesta u Vijeću mjesnog odbora Stari Gradac, a s te liste izabrani su: Marin Aragović (nositelj liste), Josip Čikvar, Robert Vida, Zlatko Lovrić, Mato Koren i Michael Horvat.
Kandidacijska lista HSS-a dobila je 1 mjesto, a izabran je IlijaVedriš, nositelj liste.

Izborna jedinica 10. STAROGRADAČKI MAROF
Kandidacijska lista HDZ-a dobila je 5 mjesta u Vijeću mjesnog odbora Starogradački Marof, a s te liste izabrani su: Zdravko Sesvečan (nositelj liste), Dražen Hrvojić, Davor Vlašić, Željkica Mihoković i Dražen Vuković.
Kandidacijska lista HSS-a dobila je 2 mjesta, a izabrani su ŽeljkaVuković (nositelj liste) i Tomo Fičko.

Izborna jedinica 11 TURNAŠICA
Kandidacijska lista HDZ-a dobila je 7 mjesta u Vijeću mjesnog odbora Turnašica, a s te liste izabrani su: Marko Šamu (nositelj liste), Branimir Sladojević, Kristijan Oslovčan, Hrvoje Kovač, Marin Dudašić, Luka Lach i Slaven Jantol.

Izborna jedinica 12. VELIKA ČREŠNJEVICA
Kandidacijska lista HDZ-a – HSS-a dobila je 4 mjesta u Vijeću mjesnog odbora Velika Črešnjevica, a s te liste izabrani su: Mario Rengel (nositelj liste), Antonio Vidović, Željko Palković i Nikolina Sajevac.
Kandidacijska lista grupe birača „Nezavisna lista“ dobila je 3 mjesta, a izabrani su: Neven Milanović (nositelj liste), Mato Cupan i Josip Takač.

(www.icv.hr)

Povezane vijesti

Skip to content